KrakówChwilówki

w 15 minut

   ...wróć...

Rekomendacja TW lutym Komisja Nadzoru Finanswoego znowelizoawała Rekomendację T, ruch ten jest dużym zaskoczeniem dla rynku finansowego. Likwidacja sztywnych limitó i ograniczeń, może zdecydowanie wpłynąć na rokręcenie akcji kredytowej, a także odebrać klientów firmom pozabankowym.

Rekomendacja T z lat wczesniejszych zawierała:

Zwiększenie poziomu zabezpieczenia przy udzielaniu kredytów denominowanych w walucie obcej o 20 %,

możliwość przeznaczenia nie więcej niż 50 % dochodów na obsługę kredytów. Kredyt hipoteczny będą mogły uzyskać tylko te osoby, które udokumentują swoje dochody. Znikną więc kredyty takie, gdzie wystarczyło oświadczenie kredytobiorcy o dochodach,

wprowadzenie jednolitych standardów oceny zdolności kredytowej. Obecnie każdy bank w sposób dowolny wylicza obciążenia kredytowe wynikające na przykład z przyznanych kart kredytowych,

wprowadzenie określonych sposobów obliczania spreadów oraz wprowadzenie określonych sposobów informowania o tym klientów,

systematyczne monitorowanie zdolności kredytowej oraz wartości zabezpieczenia kredytu. Banki mają mieć także obowiązek podejmowania środków zaradczych, gdyby wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spadła.

Nowa Rekomendacja T wprowadza:

Nowa Rekomendacja T w całości       ...czytaj...

banki będą mogły samodzielnie ustalać jaka granica wskaźnika DTI (obsługa długu do dochodów),

na stosowanie uproszczonych metod oceny zdolności kredytowej, bank mniej wnikliwie badać będzie mógł klientów starających się o kredyt lub pożyczkę o kwocie nieprzekraczającej czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

klienci z 6-miesięcznym okresem współpracy z bankiem, będą mogli skorzystać z uproszczonej procedury dla kwoty do sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dwukrotnie wyższy limit będzie obowiązywał klientów z rocznym stażem.

Mimo wprowadzenia luźniejszych zasad oceny ryzyka kredytowego w nowej Rekomendacji T, KNF zaleca aby każdorazowo weryfikować sytuację historii kredytowej klienta w BIK, a więc spóźniający się z płatnościami rat wcale nie będą mieli ławiej.This template downloaded form free website templates